Programmamanagers: door ná 2017

Welke waardevolle lessen uit twee programma’s Beter Benutten willen we verankeren? Met welke samenwerkingsverbanden willen we doorgaan na 2017 en hoe organiseren we dat? Leent de Beter Benutten aanpak zich ook voor andere beleidsvelden? Zomaar een paar vragen die opkomen als je het over de verankering van de Beter Benutten-werkwijze hebt.

Ja, ik praat mee

Programmamanagers en regiocoördinatoren: door ná 2017

Sommige regio’s zijn al ver met het proces wat ze wel en niet willen verankeren. Zo is Brabant al met een Taskforce aan het verkennen wat de opties na 2017 zijn. Andere regio’s leggen hun prioriteit nog bij het uitvoeren van de huidige Beter Benutten maatregelen. In elke regio is de verankering maatwerk en zal het proces anders verlopen. Wat verankerd zal gaan worden en hoe, zal in elke regio anders zijn. Ook binnen IenM wordt gewerkt aan verankering. Het huidige programma stopt na 2017, of er een nieuwe programmatische aanpak komt voor de korte termijn bereikbaarheidsopgaven is waarschijnlijk nog tot na de kabinetsformatie volgend jaar onzeker. Tot die tijd kunnen we niet wachten met nadenken over de verankering van Beter Benutten, niet binnen IenM en ook niet in de regio’s.

Bouwsessies, koffie en koffertjes…

Alle Beter Benutten betrokkenen die willen nadenken over de verankering kunnen bouwsessies organiseren. Op eigen initiatief – en indien gewenst gefaciliteerd door IenM – nodig je partners (op bestuurlijk, tactisch of operationeel niveau) uit om stil te staan bij de vraag: “wat willen wij als regio na 2017?”. In het voorjaar van 2017 organiseren we een congres waarbij alle regio’s presenteren wat zij in hun regio gaan verankeren. Net als bij de start van Beter Benutten presenteren de regio’s hier hun plannen.

Een bouwsessie is dus een middel tot versnelling en verdieping. In september, zo’n anderhalf jaar voor het einde van het programma, organiseren we er een voor programmamanagers. Hierin gaan we ons laten inspireren door voorbeelden en ervaringen met elkaar te delen. Ook stellen we ons de vraag hoe je tijd organiseert om over verankering na te denken als je nog druk bent met de uitvoering van het Beter Benutten Vervolgprogramma.

Doel

Elkaar inspireren over welke elementen, opgaven en thema’s de verankering kan gaan. Uitwisselen welk proces elke regio voornemens is te volgen. Vooruitblikken op de mogelijke inhoud van de koffertjes.

Criteria deelnemers

  • Je bent programmamanager van een Beter Benutten regio
  • Ook welkom zijn: IenM regiocoördinatoren van een Beter Benutten regio

Bouwsessie-info

Locatie: Utrecht

Datum: 06-09-2016

Bouwmeester: Jaco Pieper

Programma

Gedurende deze middag gaan we in werkvormen afhankelijk van het aantal deelnemers drie onderwerpen doornemen

Deel 1: Wat is de Beter Benutten werkwijze en welke elementen hiervan wil je verankeren

Deel 2: Op welke wijze gaat IenM met de verankering van BB om, wanneer is er duidelijkheid vanuit IenM

Deel 3: Hoe kom je erachter wat en hoe in je regio wilt verankeren. Wat komt er in het koffertje. Resultaat is een plan van aanpak op hoofdlijnen welke stappen in elke regio genomen kunnen gaan worden.

Ja, ik praat mee

Jens van der Weele
Communicatieadviseur
EMMA
Esther de Lange
Programmamanager Goedopweg
RWS
Elles van Happen
stakeholdermanager
Ministerie van Infrastructuur en MilieuOm reacties te bekijken of te plaatsen moet je eerst inloggen of jezelf eerst aanmelden voor deze bouwsessie.Om foto's te bekijken of te plaatsen moet je eerst inloggen.Om documenten te bekijken of te plaatsen moet je eerst inloggen of jezelf eerst aanmelden voor deze bouwsessie.