Maastricht - Kernteam Plus

Maastricht Bereikbaar wil tijdens de bouwsessies in gesprek gaan met haar partners en stakeholders om stil te staan bij datgene wat er de afgelopen jaren is gebeurd en samen te bouwen aan verankering. Om hier bouwstenen voor te verzamelen, organiseert MB twee bouwsessies: enerzijds voor het kernteam Plus en anderzijds voor de stuurgroep. Deze bouwsessie wordt georganiseerd voor het kernteam Plus.

Ja, ik praat mee

Maastricht - Kernteam Plus

Achtergrond

Maastricht Bereikbaar heeft de laatste jaren een zeer interessante publiek-private samenwerking in de regio Maastricht en Zuid-Limburg opgebouwd. Maastricht Bereikbaar maakt deel uit van het landelijke programma Beter Benutten. In 2012-2014 was het landelijke doel 20% filereductie. Het regionale doel was de autonome groei van het autoverkeer in Maastricht opvangen. Dit is vertaald naar een opgave om 3.000 auto’s van de weg te halen op vijf prioritaire corridors (en overige trajecten). Maastricht Bereikbaar heeft nagenoeg alle programmadoelen gehaald en het Beter Benutten 2 programma (2015-2017) is nu in volle gang. Voor het bereiken van de resultaten zet Maastricht Bereikbaar vooral in op de werkgeversbenadering en het realiseren van structurele gedragsverandering van de reizigers in de (auto)spits volgens een zelf ontwikkeld 10-stappenplan. Om meer invloed te krijgen op het verkeer dat de stad uitgaat, gaat er nu ook aandacht uit naar opschaling van het programma naar een grotere regio.

Twee bouwsessies

Maastricht Bereikbaar wil voor de toekomst samen met haar partners en andere stakeholders bouwen aan verankering. Om hier bouwstenen voor te verzamelen, organiseert MB twee bouwsessies: enerzijds voor het kernteam Plus en anderzijds voor de stuurgroep.Maastricht Bereikbaar wil tijdens de bouwsessies in gesprek gaan met haar partners en stakeholders om enerzijds stil te staan bij datgene wat er de afgelopen jaren is gebeurd en anderzijds samen te bouwen aan verankering.

In de bouwsessie met het Kernteam Plus gaan we specifiek in op de verankering in relatie tot de werkgeversbenadering. In de bouwsessie van de stuurgroep gaat het vooral over verankering in brede zin.

Doel

  • stilstaan bij huidige situatie;
  • lessen trekken uit het huidige programma;
  • lessen trekken uit de huidige samenwerkingsvorm van Maastricht Bereikbaar;
  • aanbevelingen formuleren voor het vervolg

Criteria deelnemers

Deze bouwsessie wordt georganiseerd voor het kernteam van Maastricht Bereikbaar. Dit bestaat uit - veelal ambtelijke - ondersteuning van een aantal leden van de stuurgroep Maastricht Bereikbaar. "Plus" staat voor een uitnodiging van een aantal grotere werkgevers die actief participeren in Maastricht Bereikbaar.

Facilitator

N.t.b.

 

Bouwsessie-info

Locatie: Maastricht

Datum: 08-09-2016

Bouwmeester: Jaco Pieper

Programma

Volgt

Ja, ik praat mee

Jens van der Weele
Communicatieadviseur
EMMA
Martje Wedman
Beleidsadviseur
Ministerie van IenM / programmadirectie Beter Benutten
Casper Stelling-Plantenga
Adviseur M&E
Beter BenuttenOm reacties te bekijken of te plaatsen moet je eerst inloggen of jezelf eerst aanmelden voor deze bouwsessie.Om foto's te bekijken of te plaatsen moet je eerst inloggen.Om documenten te bekijken of te plaatsen moet je eerst inloggen of jezelf eerst aanmelden voor deze bouwsessie.