Samenwerking uitvoering beleid IenM

De programmadirectie Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu die zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor korte termijn bereikbaarheidsopgaven, stopt eind 2017. Kijkend na 2017, hoe ziet de samenwerking tussen RWS en de beleidskern eruit? Wie heeft welke rol?

Ja, ik praat mee

Bouwsessie: Samenwerking uitvoering beleid IenM

De programmadirectie Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu die zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor korte termijn bereikbaarheidsopgaven, stopt eind 2017. De BB-aanpak is succesvol en de minister heeft opdracht gegeven de werkwijze na afronding van het programma te continueren. Centraal in de werkwijze staat de samenwerking van maatschappelijk betrokken partners. Deze bouwsessie gaat in op de samenwerking tussen uitvoering (RWS) en beleid (DGB/BB) van IenM. Om focus aan te brengen in het gesprek heeft de bouwsessie mobiliteitsmanagement als insteek. Kijkend na 2017, hoe ziet de samenwerking tussen RWS en de beleidskern eruit? Wie heeft welke rol? Meerwaarde van de bouwsessie is dat deze tevens richting geeft aan RWS om verder te groeien op het gebied van mobiliteitsmanagement.

Doel

Tot een gezamenlijk beeld komen van de rolverdeling uitvoering beleid binnen IenM voor de aanpak van korte termijn opgaven met Beter Benutten maatregelen, specifiek gedragsbeïnvloeding personenvervoer (mobiliteitsmanagement).

Criteria deelnemers

  • Je bent werkzaam binnen IenM
  • Je hebt een specifieke rol op het gebied van Beter Benutten en gedragsbeïnvloeding personenvervoer
  • Je bent enthousiast en hebt ideeën over de rolverdeling uitvoering beleid

Bouwsessie-info

Locatie: Den Haag Igloo

Datum: 19-05-2016

Bouwmeester: Jaap Verhoeven

Programma

  • Doelen en spelregels van de bijeenkomst.
  • Creëren van gezamenlijk beleid.
  • Rolverdeling en wat heeft ieder nodig voor zijn rol?
  • Concrete werkafspraken, en plan van hoe nu verder.

Ja, ik praat mee

Joris Kessels
Adviseur Mobiliteitsmanagement
IenM/RWS
Jaco Pieper
Communicatieadviseur
Ministerie van IenM
Erna Schol
Senior Adviseur
Ministerie IenM/Rijkswaterstaat
Peter Roeters
Programmacoördinator Beter Benutten Vervolg
RWS Midden-Nederland
Rens Dautzenberg
Beleidsmedewerker
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Djaminah Clarkson
Communicatieadviseur
IenM/RWS
Martje Wedman
Beleidsadviseur
Ministerie van IenM / programmadirectie Beter Benutten
Jens van der Weele
Communicatieadviseur
EMMAOm reacties te bekijken of te plaatsen moet je eerst inloggen of jezelf eerst aanmelden voor deze bouwsessie.Om foto's te bekijken of te plaatsen moet je eerst inloggen.Om documenten te bekijken of te plaatsen moet je eerst inloggen of jezelf eerst aanmelden voor deze bouwsessie.