Agenda bouwsessies Klik hier voor alle bouwsessies

Samenwerking uitvoering beleid IenM

Datum: 19-05-2016
Locatie: Den Haag Igloo

Aantal deelnemers: 8
Contactpersoon: Jaap Verhoeven

Programmamanagers: door ná 2017

Datum: 06-09-2016
Locatie: Utrecht

Aantal deelnemers: 3
Contactpersoon: Jaco Pieper

Maastricht - Kernteam Plus

Datum: 08-09-2016
Locatie: Maastricht

Aantal deelnemers: 3
Contactpersoon: Jaco Pieper


Interview met Jan-Bert Dijkstra

"We zijn ooit met dit programma gestart om een aantal heel concrete resultaten te realiseren, met een manier van werken die zowel vernieuwend als onderzoekend is.

Ten eerste door andere oplossingen te zoeken dan gebruikelijk; door naast bouwen en aanleggen ook te focussen op de vraagkant. In de Beter Benutten aanpak zetten we de reiziger centraal.

Ten tweede door de piekbelasting anders te benaderen. De spits is het gevolg van hoe we met zijn allen leven en werken, maar wat als we met die leef- en werkgewoontes spelen? Dat kun je niet alleen, dus hebben we in dit programma gezocht naar partners om mee samen te werken.

 

Ten derde zochten we naar innovatieve maatregelen en meten wij wat werkt en wat niet.

Deze aanpak heeft veel resultaten opgeleverd. Het programma is tijdelijk, maar de filosofie niet.
Je wilt dat als het programma Beter Benutten stopt, de gedachtegang verder wordt toegepast, niet alleen op de bereikbaarheidsopgave, maar ook breder. Dus hebben we bij alle stuurgroepen de vraag neergelegd: wat doen we met al deze kennis en kunde als Beter Benutten stopt? En eigenlijk ziet iedereen meerwaarde in het vasthouden van wat we geleerd hebben, los van het programma."

Lees verder

Foto Jan-Bert Dijkstra